Medicinaal bijenhouden

imker kwaliteitSteeds vaker komen we de Engelse term ‘medicinal beekeeping’, letterlijk vertaald medicinaal bijenhouden, tegen. Hiermee wordt het houden van bijen die gebruikt worden voor apitherapeutische behandelingen (bijenkastlucht, verschillende manieren van bijensteken) en/ of voor het produceren van kwalitatief hoogstaande producten die gebruikt kunnen worden ingezet als natuurlijk medicijn binnen de apitherapie (honing, propolis, bijenpollen, bijenbrood, koninginnengelei, darrenlarvenextract, bijenwas) bedoeld. Bij medicinaal bijenhouden gaat het niet alleen om de opbrengst aan een bepaald bijenproduct, maar ook om het behalen van de hoogst mogelijke kwaliteit. Natuurlijk mag hierbij ook de gezondheid van de bijen niet uit het oog worden verloren, want zonder gezonde bijen geen effectieve behandelmethode en/ of kwalitatief hoogstaand bijenproduct.

Apitherapeutische imkerij

Medicinaal bijenhouden omvat veel meer dan alleen imkeren. Voor medicinaal bijenhouden is een brede blik op de imkerij noodzakelijk. Natuurlijk is een goede kennis van de imkerij onontbeerlijk om de bijen op een goede manier te kunnen houden. Maar het produceren van bijenproducten voor gebruik in de apitherapie stelt naast de eisen aan het bijen houden uiteraard ook bepaalde eisen aan het oogsten, verwerken en opslaan van de mooie bijenproducten! Ook hier dienen imkerijen (en overigens ook leveranciers) die de bijenproducten verkopen aan te voldoen.

Kwaliteit van bijenproducten

Daarnaast is verder kennis van de kwaliteit van bijenproducten en de testmethodes voor het bepalen hiervan belangrijk. Voor een goed werkzaam product dienen uiteraard de juiste inhoudsstoffen aanwezig te zijn. Ook mag het product niet ernstig vervuild zijn met bijvoorbeeld resten van muizenkeutels of wasmotlarven, zware metalen uit verf of van verontreiniging in de omgeving, resten van uitlaatstoffen zoals minerale oliën en pesticiden en insecticiden afkomstig uit gebruik binnen de imkerij zelf, maar natuurlijk ook uit de omgeving.

Medicinaal bijenhouden in Europa

In steeds meer landen om ons heen ontstaan verenigingen ter bevordering van de apitherapie. Binnen deze verenigingen worden vaak certificaten uitgedeeld voor speciale apitherapie imkerijen, die aan de door hen opgestelde eisen voldoen. Daarnaast worden de door deze imkerijen geproduceerde bijenproducten over het algemeen met regelmaat gecontroleerd op residuen van chemische bestanddelen en andere productvreemde stoffen. In Nederland kennen wij een dergelijke vereniging nog niet. Wij doen ons uiterste best om de bewustwording van de kwaliteit van bijenproducten onder zowel consument als imker op gang te brengen. Ben je imker? Volg dan de e-cursus Apitherapie Imkerij en kom meer te weten. Natuurlijk staan wij open voor de Nederlandse mogelijkheden in de toekomst en dragen graag ons steentje bij, zonder hierbij het welzijn van de bij uit het oog te verliezen.

MENU