Categorieën
Geen categorie

Gelieve niet te voeren!

In de media lezen we geregeld over de sterfte van bijen. Eén van de factoren die hiervoor genoemd wordt, is het gebrek aan voeding. Er zijn ons dan ook berichten ten oren gekomen van mensen die op eigen initiatief de insecten in hun tuin, uiteraard goed bedoeld, bijvoeren met honing of suikerwater. Een voorbeeld hiervan is de zogenoemde bijen voederplaats waar wij eerder al over berichten. Maar ook het bijvoeren van op het zicht uitgeputte bijen en hommels met een drupje honing uit de keukenkast komt voor. In dit berichten willen wij uitleggen waarom het niet verstandig is om op deze manier je in te zetten voor het welzijn van insecten. Veel beter is het om zogenoemde drachtplanten in de tuin, of op braakliggende stukjes grond in de omgeving (guerilla gardening), te zaaien of te planten. In dit artikel leggen wij uit waarom.

bloemen voor de bij

Waarom niet voeren met honing of suikerwater?

Het voeren van insecten, zeker in grotere hoeveelheden door middel van zogenoemde voederplaatsen, leidt geregeld tot problemen. Met name tijdens periodes waarin het voedingsaanbod voor bijen klein is (drachtarme periodes genoemd; in Nederland bijvoorbeeld op veel plaatsen na de bloei van de Linde), verzamelen zich op deze voederplaatsen snel verschillende soorten bijen, zo ook honingbijen uit verschillende volken en zelfs imkerijen in de omgeving. Er ontstaat een vorm van concurrentie, die gepaard gaat met agressie. Het komt zelfs voor dat honingbijen elkaar onderling proberen dood te steken. Door deze concurrentiestrijd zijn ook zwakke bijenvolken in de omgeving in gevaar, omdat deze hierdoor meer kans lopen op roverij door sterkere bijenvolken.

Wanneer honing wordt gebruikt als voer dan ontstaat er nog een ander probleem. Naast roverij kunnen bijenvolken door het voederen van honing sporen van Amerikaans vuilbroed naar de bijenkast meenemen. Ook een heuse infectie met Amerikaans vuilbroed is theoretisch niet uit te sluiten, al moeten daarvoor waarschijnlijk wel grotere hoeveelheden met sporen belaste honing de bijenkast bereiken. Het LAVES (Duits instituut voor bijenkunde in Celle) geeft aan dat ongeveer 3 tot 10 procent van de Duitse honing sporen van Amerikaans vuilbroed bevat. Bij importhoning uit de supermarkt ligt dit percentage nog veel hoger, namelijk bij 75 procent. Het voeren van honing leidt daarom zeker niet altijd tot een groter welzijn van honingbijen.

Wat zijn drachtplanten?

In plaats van te voeren met honing of suikerwater is het verstandiger om drachtplanten aan te planten, al is het maar omdat het hier gaat om een duurzame voedingsbron. Drachtplanten zijn planten die in de vorm van nectar en/ of stuifmeel voedsel leveren aan insecten. Doordat verschillende soorten bijen verschillende drachtplanten hebben, kunnen op deze manier ook goed de verschillen worden geobserveerd en bijvoorbeeld gefotografeerd. Zorg daarom voor een verscheidenheid aan drachtplanten in je omgeving en kijk eens wat een insecten veelvoud daar op af komt. Een bijkomend plezier, lijkt ons! Kijk voor de mogelijkheden voor wilde bijen en honingbijen eens in de database van denederlandsebijen.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MENU