Bijensterfte

Het gaat op dit moment niet goed met de bijenpopulatie. Er is veel bijensterfte. Dit geldt overigens niet geheel wereldwijd, maar vooral in bepaalde gebieden. In Nederland lijkt het aantal bijenvolken de laatste jaren sterk terug te lopen. De experts zijn er echter nog niet uit hoe de bijensterfte precies komt. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om een combinatie van factoren, te weten:

  • slechte behandeling, verzorging en zelfs misbruik van de imker;
  • verandering in de agrarische sector door toenemende monoculturen en het gebruik van pesticiden;
  • minder levensruimte door vermeerderd bouwen;
  • zendmasten voor mobiele telefonie en internet;
  • algemene milieuvervuiling;
  • verminderd aantal wilde bloemen en hierdoor minder voeding.
  • bepaalde ziektes, met name de varroamijtparasiet, waar de bijen aan lijden.

Daar ook de behandeling en eventueel zelfs misbruik van de imker een belangrijke rol speelt bij het welzijn van de bijen of zelfs bijensterfte is het belangrijk hier ook in de apitherapie rekening mee te houden. Kies daarom het liefst voor producten uit de eerste hand, waarbij je weet hoe de bijen behandeld worden en hoe de producten verwerkt worden. Zet bijenproducten gericht in en maak geen misbruik van deze mooie producten van moeder natuur!

bijensterfte factoren

MENU