Bijenvolklucht Therapie

Herkomst

De typische geur van de bijenkast wordt door bijna iedereen, ook kinderen of volwassenen, ervaren als zeer aangenaam. Sinds de mens honingbijen domesticeert, zijn er altijd imkers geweest die met ontwerpen kwamen, waarmee het mogelijk was om de heilzame bijenvolklucht zonder direct contact met de bijen in te ademen. Hiervoor is een inhalatieapparaat of aerosol dat op de bijenkast word geplaatst noodzakelijk. De eerste ontwerpen hiervan uit West-Europa zijn terug te leiden naar Hans Musch die de api-air ontwikkelde. Hans Musch is een imker uit Ochsenhausen, Duitsland, die door een schedelbreuk en meningitis lange tijd vreselijke hoofdpijn had. Alleen tijdens het werk met zijn bijen en in het bijenhuis vond hij verlichting van de pijn. Eerst schreef hij dit toe aan het ontspannende aspect van zijn werk met de bijen, maar door gerichte toepassing en observatie kwam hij erachter dat het daadwerkelijk de bijenvolklucht was die dit positieve effect gaf. Na enig onderzoek in landen, zoals Roemenië en Rusland, ontwierp hij dan ook zijn eigen inhalatieapparaat voor op de bijenkast. In de loop der jaren behandelde hij een heleboel mensen met bijenkastlucht. Dit waren niet alleen mensen die leden aan ernstige hoofdpijn, maar ook aan andere klachten, met name die van de luchtwegen. Tegelijkertijd ontwikkelde hij met behulp van verschillende mensen van de Deutsche Apitherapie Bund het apparaat door. Door de vele goede ervaringen met bijenkastlucht raakte ook de media geïnteresseerd en via de media kwam het bijenkastluchtinhalatieapparaat in de kijker van de medische autoriteiten in Duitsland, die constateerden dat het apparaat niet geschikt was bevonden voor medische doeleinden en daarom niet hiervoor mocht worden gebruikt. Een grote claim dreigde wanneer Hans Musch toch zijn helende werk zou voortzetten. Hans Musch mag hierdoor zijn api-airapparaat alleen nog inzetten voor welnessdoeleinden. Jürgen Schmiedgen maakte van deze ontwikkelingen in Duitsland dankbaar gebruik en ontwierp het eerste bijenkastluchtinhalatieapparaat dat geschikt is bevonden voor gebruik in de geneeskunde, het beecura systeem.

Inhoudsstoffen

Bijenvolklucht bevat vele vluchtige (volatiele stoffen uit de bijenkast. Dit zijn natuurlijk alle vluchtige stoffen uit de verschillende bijenproducten in de bijenkast zelf; met name uit honing, propolis, pollen, koninginnengelei en was. Maar hieronder behoren natuurlijk ook feromonen die de bijen afscheiden ter communicatie met elkaar. Tot de vluchtige, volatiele stoffen behoren vooral inhoudsstoffen uit de etherische olie groep, verschillende flavonoïden en verschillende organische zuren. Daarnaast lijkt ook het verhoogde percentage aan koolstofdioxide (CO2) in de bijenvolklucht een belangrijke rol te spelen.

Eigenschappen

Voor bijna alle ziektes aan de luchtwegen kan bijenvolklucht verlichting bieden. Verbazingwekkend is ook de goede werking bij mensen met pollenallergie en bij mensen met (chronische) hoofdpijn en migraine. Patiënten met de volgende ziektebeelden hebben het meeste baat bij de inzet van bijenvolklucht:

  • Acute en chronische Bronchitis
  • Longontsteking
  • Astma
  • Bijholteontsteking
  • Pseudokroep (een virus-ontsteking van de bovenste luchtwegen)
  • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) en longemfyseem
  • Gevoeligheid voor infecties
  • Immunodeficiëntie
  • Chronische hoofdpijn, migraine

Naast de zichtbare genezing, toont het ook positieve effecten op de geestelijke gezondheid en het algemeen welbevinden. Let op: Hoewel de therapie met bijenvolklucht zeer werkzaam kan zijn zorgt een goede begeleiding het liefst met een combinatie van de andere bijenproducten en apitherapeutische methoden voor een significant beter resultaat! Ook kunnen contra-indicaties en allergische reacties voorkomen. Het is daarom belangrijk over voldoende kennis en kunde te beschikken voor deze methode in te zetten.

Toepassing

In ons buurland, Duitsland, vallen er momenteel twee duidelijke stromingen binnen de bijenvolklucht te onderscheiden. Imkermeester Hans Munsch uit Ochsenhausen heeft onder de naam Api-Air een inhalatie-apparaat voor bijenvolklucht ontwikkelt, waarmee een welnessbehandeling met de rustgevende en helende bijenvolklucht beschikbaar is gemaakt, ook voor mensen zonder nauwe relatie met de bijen. Daarnaast is er het medische behandelingsappraat Beecura system van Jürgen Schmiedgen. In grondslag zijn beide apparaten hetzelfde, maar door gebruik van andere materialen, andere behandelingsregels en uiteraard een duur toelatingstraject zijn beide apparaten in Duitsland geschikt bevonden voor een andere toepassing.

Hoe werkt een bijenkastluchtinhalatieapparaat (zie ook de foto hieronder in de carrousel)? Een kleine ventilator wordt aan de deksel van een bijenkast geplaatst. Aan de ventilator zit een slang gemonteerd, die aan de andere kant bevestigd is aan een inhalatiemasker. De luchtstroom kan met een regelaar individueel worden ingesteld. De klant of cliënt heeft geen direct contact met de bijen en zit tijdens het inhaleren naast of achter de korf, idealiter is dit in een behandelingshuis dat ook weer aan diverse regels moet voldoen. Deze methode is alleen in de warme maanden mei tot september mogelijk. In Roemenië, Oekraïne en Oostenrijk kent de inhalatie van bijenvolklucht een langere traditie. Daar is op verschillende plaatsen de mogelijkheid om als kuur de toepassing van bijenvolklucht te ervaren. In Duitsland zijn de laatste jaren ook de eerste bijenvolk-inhalatie-plaatsen geopend. Bovendien is er interesse van ziekenhuizen en medische klinieken. De eerste bijenkastluchtplaats in een revalidatiecentrum en kuuroord, Rehaklinik Thermalbad Wiesenbad, is inmiddels geopend. Tevens is er in Duitsland een sauna met bijenvolklucht.

Meer informatie?

De informatie op deze webpagina is voor informatieve doeleinden. Wil je zelf aan de slag met bijenkastlucht? Dan adviseren wij je goed te laten informeren! Neme gerust contact met ons op voor meer informatie. Volg de workshop ‘inhalatie van bijenkastlucht‘. Of meld je aan voor de apitherapie basisopleiding.

MENU