Apitherapie

Apitherapie is een natuurgeneeskundige therapievorm waarbij gebruik wordt gemaakt van de geneeskrachtige werking van producten gemaakt door de honingbij. In het Latijn betekent apis bij. Api is het meervoud van apis en betekent bijen. Apitherapie kan dus letterlijk vertaald worden als bijentherapie. In Duitsland wordt apitherapie in de volksmond ook wel bienenheilkunde, oftewel bijengeneeskunde, genoemd.

Het is echter wel belangrijk apitherapie niet te verwarren met het genezen van zieke bijen. Binnen de apitherapie draait het om de behandeling van mens en dier. Dit kunnen uiteraard ook honingbijen zijn, maar dit komt slechts zelden voor.

Bijenproducten

Apitherapie is het behandelen van klachten en aandoeningen met zowel honingbijen als de producten die honingbijen voortbrengen. De belangrijkste bijenproducten die binnen de apitherapie worden ingezet zijn:

Alle bijenproducten worden op deze website stuk voor stuk besproken.

Inzetbaarheid van de apitherapie

De apitherapie is als natuurgeneeskundige stroming breed inzetbaar. De verschillende bijenproducten kunnen op veelzijdige manieren en voor een breed scala aan gezondheidsklachten en -problemen worden ingezet. Bijenproducten kunnen niet alleen worden gebruikt om gezond te worden (natuurgeneeskundig gebruik), maar ook om gezond te blijven (preventieve natuurgeneeskunde), er mooier uit te zien (cosmetisch gebruik) of je lekker in je vel te voelen (wellness toepassingen). Bijenproducten zijn hierin ook goed te combineren met andere natuurgerichte behandelmethoden zoals voeding, fytotherapie (kruidengeneeskunde), natuurcosmetica en traditionele Oosterse geneeskunde.

Geschiedenis van de apitherapie

Bijenproducten worden al heel lang omwille van hun geneeskrachtige effect gebruikt. Het oudste bekende medicinale gebruik van honing stamt al uit 1600 voor Christus. Toentertijd werd honing, zoals de gevonden Ebers-papyrus laat zien, al gebruikt voor de behandeling van onder andere ernstig geïnfecteerde wonden.

Vooral in Oost-Europa kent de apitherapie een lange traditie. Na de val van het IJzeren Gordijn is echter de moderne geneeskunde ook daar zeer in opkomst geraakt en is de apitherapie min of meer in de vergetelheid geraakt. Gelukkig komen er nu steeds meer mensen die de kennis die is ontstaan door de lange traditie van behandeling door middel van bijenproducten willen behouden. Ook kijkt de wetenschap – voornamelijk door het steeds vaker voorkomen van antibiotica resistente bacteriën – weer naar bijenproducten. Hierbij speelt propolis als sterk natuurlijk antibioticum een belangrijke rol. Ook heeft men recentelijk ontdekt dat in de honingmagen van bijen verschillende melkzuurbacteriën leven die antibiotica resistente bacteriën zoals MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) kunnen doden.

Apitherapie en het welzijn van de bijen

Het gaat op dit moment niet goed met de bijenpopulatie. Dit geldt overigens niet geheel wereldwijd, maar vooral in bepaalde gebieden. In Nederland lijkt het aantal bijenvolken de laatste jaren sterk terug te lopen. De experts zijn er echter nog niet uit hoe dit precies komt. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om een combinatie van factoren.

Ook de behandeling en eventueel zelfs misbruik van de imker speelt een belangrijke rol speelt bij het welzijn van de bijen. Denk hierbij aan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen bijenziektes, het veelvuldig verplaatsen van de kasten en het inzetten van de volken in afgesloten kassen. Het is belangrijk hier ook in de apitherapie rekening mee te houden. Kies daarom het liefst voor producten uit de eerste hand, waarbij je weet hoe de bijen behandeld worden en hoe de producten verwerkt worden. Zet bijenproducten gericht in en maak geen misbruik van deze mooie producten van moeder natuur!

Meer weten?

Meer weten over apitherapie? Geef dan nu op voor de apitherapie opleiding of apitherapie e-cursus.

MENU