Apis Mellifica in de homeopathie

apis homeopathieApis Mellifica (vaak afgekort tot Apis) is één van de 2000 middelen die de homeopathie gebruikt voor het behandelen van klachten en aandoeningen. Apis Mellifica is een homeopathische verdunning (sterke stapsgewijze verdunning, ook wel potentiëring genoemd) die op basis van de zogenoemde oertinctuur van hele bijen tot stand is gekomen. Apis Mellifica wordt worden in de vorm van druppels, granules, tabletten of globuli verkocht en voorgeschreven. Redelijk bekend is het gebruik van globuli van Apis Mellifica bij insectenbeten en steken. Maar Apis Mellifica kan ook bij hele andere klachten worden ingezet. Waarom dit zo is, heeft te maken met de werkwijze binnen de homeopathie. Daarom is het belangrijk dat we, alvorens we het gaan hebben over het inzetgebied van het homeopathische middelen Apis Mellifica, ingaan op hoe de homeopathie precies werkt.

Hoe werkt de homeopathie precies?

Binnen de homeopathie worden homeopathische middelen, ook wel homeopatica genoemd, voorgeschreven. Dit zijn stapsgewijze verdunningen (ook wel potentiëringen genoemd) kruiden van kruiden (bijvoorbeeld arnica, belladonna, digitalis, …), mineralen (bijvoorbeeld zwavel, silicium, natrium, …), metalen (bijvoorbeeld goud en zilver), dieren (bijvoorbeeld slang en bij) in een oplosmiddel.

Homeopathie en het gelijksoortigheidsprincipe

De homeopathie werkt volgens het gelijksoortigheidsprincipe, met andere woorden: het gelijke wordt met het gelijkende genezen. Deze theorie als al heel oud en werd door de Duitse arts Samuel Hahnemann opgesteld rond 1796. Het gelijksoortigheidsprincipe houdt in dat je voor de behandeling van een klacht of aandoening een homeopathische verdunning neemt van de stof die bij een gezonde persoon de ziekteverschijnselen of symptomen opwekt, waarvan degene met de klacht of aandoening last heeft.

Holistische geneeskunde

De homeopathie is een holistische geneeskunde. Dit betekent dat niet alleen naar de medische klachten wordt gekeken, maar allerhande andere verschijnselen mee worden genomen in de keuze van het voor deze persoon juiste homeopathisch middel (homeopathicum). Verschijnselen die belangrijk zijn voor het kiezen van het juiste homeopathicum zijn onder andere: persoonlijke kenmerken en voorkomen, geestelijk functioneren, sociaal functioneren, familiesituatie en ziektegeschiedenis. Iedereen is anders en dit betekent dat bij ieder individu ook een ander homeopathisch middel past.

Potentiëring en dosering

De potentiëring van een homeopathisch middel moet hierbij zo hoog mogelijk zijn. Hoe hoger de verdunning, hoe sterker een homeopathisch middel namelijk werkt. De potentiëring wordt aangepast op basis van de individuele gevoeligheid. Er wordt vanuit gegaan dat mensen met chronische aandoeningen gevoeliger zijn, waardoor hier met de behandeling met minder hoge verdunningen wordt begonnen. Ook de dosis is verschillend naar gelang de aard van de klachten of aandoening. Bij acute klachten wordt een homeopathisch middel in korte periodes achter elkaar ingenomen (bijvoorbeeld ieder uur). Bij chronische aandoeningen daarentegen wordt het middel slechts 1 tot 3 maal daags ingenomen.

Inzetgebied van het homeopathische Apis Mellifica

Het middel Apis Mellifica wordt binnen de homeopathie in veel verschillende situaties ingezet. Het bekendst is waarschijnlijk het gebruik van Apis Mellifica in acute gevallen na een insectenbeet of steek. Maar Apis Mellifica kan door een homeopaat ook bij andere klachten en aandoeningen worden ingezet.

Acuut gebruik van Apis Mellifica

Apis Mellifica is één van de belangrijkste homeopathische middelen bij insectensteken en beten. Het middel werkt goed bij snel opkomende zachte zwellingen, die roodachtig / roze van kleur zijn en gepaard gaan met een brandende / stekende pijn. Het is dan ook een middel dat dan ook in menige homeopathische huisapotheek te vinden is.

Constitutioneel gebruik van Apis Mellicifa

Andere situaties waarin het homeopathische middel Apis Mellifica kan worden voorgeschreven zijn:

 • blaasontsteking die gepaard gaat met brandende pijn tijdens plassen,
 • keelpijn die gepaard gaat met een sterk gevoel van gezwollenheid en een brandende, stekende pijn,
 • mazelen, die samengaat met een oogontsteking en waarbij de uitslag slechts langzaam verschijnt,
 • netelroos die gepaard gaat met koorts,
 • oogontsteking waarbij zowel het boven als het onderooglid rood en opgezet zijn en die gepaard gaat met tranende, brandende ogen,
 • oorpijn die gepaard gaat met stekende pijn en erger wordt bij het slikken,
 • strontje in het oog waarbij het oog en ooglid rood, pijnlijk en gezwollen zijn.

Zeer belangrijke criteria, waar binnen de homeopathie verder op wordt gelet om te bepalen of Apis Mellifica het juiste middel voor de cliënt is, zijn verder:

 • het klachtenpatroon gaat gepaard met rusteloosheid,
 • de cliënt heeft relatief gezien weinig dorst,
 • koude verbetert de symptomen, terwijl warmte de symptomen verergeren,
 • de symptomen zijn het hevigst tussen 4 en 6 uur ‘s middags.
MENU